TOUR PHÁP – THỤY SỸ – Ý

61.990.000 

THỜI GIAN: 10D/09N; HÃNG HÀNG KHÔNG 5* QATAR AIRWAYS

Khởi hành ngày: 23/05; 22/06; 25/07; 24/08; 21/09; 21/10; 22/11; 20/12/2022

Lịch trình: Pháp (Paris) – Thụy Sỹ (Geneva) – Ý (Milan, Venice, Pisa, Roma) – Công quốc Vatican

TOUR PHÁP – THỤY SỸ – Ý

61.990.000