TOUR PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC

54.900.000 

THỜI GIAN: 09 NGÀY/08 ĐÊM

HÃNG HÀNG KHÔNG 5* QATAR AIR

KHỞI HÀNH NGÀY: 22/04; 20/05; 20/06; 22/07; 24/08; 21/09; 21/10; 22/11; 20/12/2022

TOUR PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC

54.900.000