Visa hộ chiếu | Best Tour Việt Nam

Viratour Đà Nẵng

Visa hộ chiếu

DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM XUẤT CẢNH

Updating...

Xem thêm

THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

 Căn cứ pháp lý : - Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/03/2000 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam. -Thông tư liên tịch số 03/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 của liênBộ: Công an - Ngoại giao  hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho ... Xem thêm